Her jobber det helsesykepleiere, jordmødre, psykisk helsearbeider, og legetjenestene er gratis. Det er muligheter for drop in tilbud. Her kan du for eksempel få rådgivning og veiledning om fysisk, psykisk og seksuell helse.

Helsestasjonen tilbyr også også undersøkelser og behandling. Alle som arbeider på helsestasjonen har taushetsplikt. Tilbudet er et supplement til den obligatoriske skolehelsetjenesten.