Hva er Aktiv Sommer?

Aktiv Sommer er et tilbud til barn og ungdom i Nordkapp kommune som ønsker å tilbringe sommerferien sin på en spennende og lærerik måte. Her vil de få oppleve natur og kultur gjennom ulike aktiviteter, lek og praktisk læring.

Hvem kan delta?

Aktiv Sommer er åpent for barn og ungdom fra 4.-10. trinn som er bosatt i Nordkapp kommune.

Hva er innholdet i programmet?

Aktiv Sommer har som mål å gi barn og ungdom en positiv sommeropplevelse gjennom ulike aktiviteter og opplevelser.

Programmet inkluderer blant annet lek, naturopplevelser, miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur og praktisk læring.

Ukene avsluttes med en overnattingstur. Deltakerne vil også lære om friluftslivets gleder og viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss.

Hvordan er det organisert?

Aktiv Sommer er ledet av NAV-leder Øyvind Svane Kjosbakken og følger friluftsskolekonseptet til DNT.

Hver sommer har to turledere ansvar for gjennomføringen av programmet. I tillegg har ansatte i Nordkapp kommune mulighet til å delta som turledsagere i én dag. Deltakerne blir delt inn i to grupper som gjennomfører programmet i ulike uker i løpet av sommeren.

Hvordan søker jeg om å bli med?

Hvert år, i forkant av sommeren, publiserer vi informasjon om årets Aktiv Sommer på vår nettside og i våre sosiale mediekanaler.

Sammen med informasjonen vil det også være tilgjengelig et søknadsskjema som du kan fylle ut dersom du ønsker å søke for dine barn.