Vakttelefoner
Navn Telefonnummer
Legevakt 116 117
Barnevern akuttvakt 413 68 069
Teknisk vakt (brøyting, strøing, vann og avløp) (kl. 15-08) 909 64 238
Hjemmetjenesten 982 81 030
Brannvakt 959 97 755

 

Nødnummer
Hvem Telefonnummer
Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113