Vi søker ungdommer fra 12-24 år som har lyst å prøve seg som fisker i sommer. Fisket vil skje mellom 13. juni til 19. august. Det er mulighet til å tjene opptil 50.000 kroner alt ettersom hvor mye fangst det blir.

Søkere over 16 år kan også ta del i krabbefiske, men søknaden må da være registrert hos fiskeridirektoratet innen 1. juni.

Det vil også legges opp til et sosialt og faglig oppstartsmøte med ungdommene, fiskerne og prosjektlederne for ungdomsfiskeordningen. Det vil blant annet inneholde et obligatorisk sikkerhetskurs. Dagen avsluttes med pizza.

Søknadsfristen for å komme med i ungdomsfisket arrangert i Nordkapp kommunes regi - er satt til 5. juni. Begrenset antall plasser.

Alle ungdommer som ønsker å delta må være påmeldte ungdomsfiskere i fiskeridirektoratet.

Vi ber om at interesserte leser og setter seg inn i gjeldende lovverk. Sett i gang med med nødvendige påmeldinger og søknader i tide.

Har dere spørsmål, kan prosjektleder Christine Gamst Vitikka (Nordkappregionen Næringshage) eller Erland Hannås Pedersen (Nordkapp Kommune) kontaktes. Vi er også behjelpelige med registrering og lignende.

Påmelding til Ungdomsfisket gjøres på Fiskeridirektoratets nettsider

Videre må det også sendes en søknad til deltakelse i ungdomsfisket i kommunal regi til prosjektansvarlig Christine Gamst Vitikka ved Nordkappregionen Næringshage på e-post christine.vitikka@nordkappnh.no eller telefon 414 02 456.

For å lese mer om ordningen se: Ungdomsfiskeordningen 2022 og Forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket i 2022.

Nordkapp kommune forbeholder seg retten til å avlyse ungdomsfiske, dersom det foreligger saklig grunn eller dersom det ikke oppnås tilstrekkelig finansiering til prosjektet.