Kort fortalt 

  • Vi implementerer et nytt arkiv- og saksbehandlingssystem for å forbedre tjenestene våre.
  • Systemet blir satt i drift 4. oktober, med mulige begrensninger i tilgjengeligheten til saksbehandlerne i opplæringsperioden.

Nytt arkiv- og saksbehandlingssystem

Vi er glade for å kunngjøre en spennende overgang til et nytt arkiv- og saksbehandlingssystem som vil effektivisere måten vi håndterer dokumenter og saksbehandling på. Dette er en del av vårt pågående arbeid for å gjøre tjenestene våre bedre, mer effektive og lettere tilgjengelige. 

Som en del av denne overgangen, vil blant annet disse forbedringene komme på plass:

  • Mer effektiv saksbehandling.
  • Digital signering for økt effektivitet og mindre bruk av papirdokumenter.
  • Digitale forbedringer for politiske møter.
  • Bedre tilgang til offentlige dokumenter.

Systemet settes i drift fra 4. oktober. 

I tillegg vil saksbehandlerne delta i opplæring den 4. oktober fra kl. 12:00 til 14:30, noe som kan begrense tilgjengeligheten deres. Opplæringsaktiviteter vil pågå utover høsten, med mulige perioder med redusert tilgjengelighet. 

Vi er begeistret for mulighetene det nye systemet bringer med seg, og takker for tålmodighet og forståelse mens vi gjennomfører denne overgangen.