Ordfører er glad og tilfreds med at Idar Jensen har takket ja til stilling som kommunedirektør i Nordkapp kommune. Idar Jensen tiltrer i stillingen fra 1. januar 2023.

Det var et enstemmig kommunestyre som 14. desember 2022 vedtok at stillingen tilbys Idar Jensen.

Ordfører er glad for at vi nå får den forutsigbarheten som er ønskelig og nødvendig, og at vi nå har en kommunedirektør med tilknytning til- og kunnskap om kommunen vår.

Ordfører ser fram til samarbeidet og ønsker Idar Jensen velkommen til stillingen.

Samtidig takker ordfører Trond Lesjø for samarbeidet og den kompetanse og trygghet han har tilført Nordkapp kommune i den tiden han har vært engasjert som kommunedirektør, i perioden 1. august – 31. desember 2022.