Nordkapp kommune er i ferd med å bygge nye omsorgsboliger i Kirkegata. I den forbindelse må det utføres sprengningsarbeid på byggeplassen, som ligger mellom Kirkegata, Kløfta og Sykehusveien. Sprengningen vil begynne mandag 9. oktober 2023 og sannsynligvis pågå til første halvdel av desember i år. Sprengningen vil kun skje i tidsrommet mellom kl. 07:00-21:00 i perioden.

Varsling

Det vil varsles med sirenesignaler hver gang det skal utføres sprenging. Før selve sprengingen vil du høre korte sirenesignaler. 

Når sirenen varsler bør du gå innendørs og unngå vinduer som vender mot arbeidsområdet. Dette er for å redusere eventuell skade i tilfelle uhell. 

Vibrasjoner

Arbeidet utføres med høy fokus på sikkerhet. Du kan merke vibrasjoner i hus og bygninger i nærheten. Dette er en normal del av sprengingsprosessen, og risikoen for skader eller farlige situasjoner er minimal.

Skader på bygninger forekommer normalt først når vibrasjonsnivåene er 20-30 ganger høyere enn det de fleste mennesker oppfatter som ubehagelig. Ved behov vil det også plasseres ut vibrasjonsmålere i området for ekstra overvåkning.

Spesielle hensyn

Hvis du eller noen i ditt område har spesielle behov i forbindelse med sprengingsarbeidet, er du velkommen til å ta kontakt.