Hvem kan Søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet. Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Mulige aktiviteter

Med dette tilskuddet kan organisasjonene støtte prosjekter som fremmer fysisk aktivitet, kulturell deltakelse, utdanning, helse, og mye mer, alt med mål om å skape et mer inkluderende samfunn for barn og unge.

Slik søker du

For mer informasjon om søknadsprosessen og hvilke retningslinjer som gjelder, besøk Bufdir sin nettside

Søknadsfristen er 3. november