Del av skuterløype nummer 2 som strekker seg fra Reinelva til Bierssájávri på Porsangerhalvøya i Nordkapp kommune, er for tiden stengt på grunn av fare for snøras i området. Dette er et nødvendig sikkerhetstiltak for å unngå farlige situasjoner for skuterførere og andre som ferdes i området.

Når snømassene blir ustabile, kan de løsne og bevege seg nedover fjellsiden med stor kraft og hastighet. Dette kan føre til alvorlige skader og til og med dødsfall for de som er i nærheten.

For å unngå slike farlige situasjoner, har vi besluttet å stenge deler av skuterløype nummer 2. Det er viktig å respektere denne beslutningen og ikke prøve å ta snarveier eller omgå sikkerhetstiltakene som er på plass.

Det er viktig å være oppmerksom på og følge alle sikkerhetstiltak som er på plass når du ferdes i fjellområder om vinteren, spesielt når det er fare for snøras. Dette kan inkludere å holde seg oppdatert på vær- og føreforholdene, ha riktig utstyr og klær, og respektere eventuelle stengte områder eller ruter. Ved å ta disse forholdsreglene kan du sørge for en trygg og hyggelig tur i fjellet.

Se bilde for illustrasjon av del av løype som er stengt.