Det vil da være muligheter for å få hjelp til å skaffe seg skattekort og norsk identitetsnummer for de som ikke har tilgang til det på nett.

Dette vil spesielt være til hjelp for utenlandske arbeidere som planlegger å jobbe innenfor fiskeri- og reiselivsnæringen, som ofte kan ha utfordringer med å skaffe seg norsk skattekort. I tillegg vil man også kunne få hjelp med ID-kontroll og utstedelse av norsk identitetsnummer.

Dersom du har behov for ID-kontroll, send en e-post med fult navn og kontaktinformasjon til:

Aik-hammerfest@skatteetaten.no 

Frist for å melde inn behov er 6. juni. Du vil få tilbakemelding på tidspunkt for oppmøte.

Dersom du ikke har et d-nummer fra tidligere må du ta med følgende: 

  • Pass/nasjonalt ID-kort
  • Signert arbeidskontrakt
  • Ferdig utfylt søknad om skattekort

Søknad om skattekort finner du her: 

https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/2024/rf1209b-2024.pdf 

Alternativ kan arbeidsgiver fylle inn en elektronisk søknad på forhånd:  

https://www.skatteetaten.no/skjema/skattekort-pa-vegne-av-utenlandsk-arbeidstaker 

Skatteetaten vil være tilgjengelig i Næringshagen den 18. juni fra kl. 10:00 og utover dagen.