Vi ønsker å informere om at Servicekontoret for tiden opplever lengre behandlingstid enn vanlig på grunn av fravær og andre oppgaver som må prioriteres. Dette kan også føre til noe lengre ventetid på telefonen og behandling av skriftlige henvendelser enn normalt. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for våre innbyggere og kunder, og forsikrer om at vi jobber hardt for å minimere ventetiden så mye som mulig.

Vi vil likevel forsøke å besvare alle henvendelser så raskt som mulig. Dersom du ikke får svar på telefonen, vil vi forsøke i størst mulig grad å ringe tilbake ubesvarte anrop. Vi oppfordrer imidlertid til forståelse for situasjonen og ber om tålmodighet mens vi jobber for å løse sakene så effektivt som mulig.

Vi vil også minne om at det er mulig å kontakte kommunen på andre måter enn via Servicekontoret, for eksempel via våre nettsider eller ved å ta direkte kontakt med ansvarlig saksbehandler. Vi oppfordrer alle til å utforske alternativene for å finne den beste måten å løse sin sak på.