For lånesøkere er de viktigste endringer.

  • Lån gjennom fiskerifondet er gjort billigere ved at rentepåslaget er satt ned fra 1,5% til 1%. Ny renteberegning er 3 måneders NIBOR + 1%
  • Krav om bosted Nordkapp kommune i en periode før lån innvilges er erstattet med at søker som hovedregel skal bo og være skattepliktig i Nordkapp i hele lånets løpetid. Man kan dermed også søke lån hvis man er i prosess med å flytte til Nordkapp.

I tillegg er det lagt inn mulighet for å søke støtte til samlende rekrutteringstiltak. Dette kan eksempelvis være ungdomsfiskeordningen, men kan også være aktiviteter i regi av Kvinnenettverket KYST eller andre maritimt rettede organisasjoner.

Les mer om Nordkapp kommune fiskerifond på disse sidene