Nordkapp kommune er fornøyd og lettet over dommen fra Hålogaland lagmannsrett.

Dommen bekrefter at Nordkapplatået er utmark, at parkeringsavgifter krever kommunalt løyve etter friluftslovens § 14 og at Nordkapp kommune gjorde et gyldig vedtak 16. desember 2021.

Når kommunen i framtiden skal behandle saker om avgifter for bruk av friluftsområder, vil dommen være et svært viktig beslutningsgrunnlag.

Kommunen avstår fra videre uttalelser til det er avklart om Scandic vil anke dommen.