Ansatte ved Finnmark politidistrikt vil være på politistasjonen for å bistå publikum som måtte ha behov for veiledning og hjelp innen sivile gjøremål som hører naturlig inn under politiet. 

Åpent kontor 6. og 7. mars.

Eksempel på type saker man kan få hjelp til:

  • Våpen (spørsmål om søknad, våpen i dødsbo etc)
  • Førerkort (søknad om gjenerverv, søknad om kjøreseddel)
  • Arrangementsøknader