Det er med sjokk og sorg vi har opplevd en boligbrann med verst tenkelig utfall. Eier av boligen er ikke gjort rede for. En person er funnet omkommet inne i boligen. Våre tanker og vår medfølelse går til familie og pårørende.

Vi vil berømme innsatsen og samarbeidet i slukking, begrensing av skade og hjelp og støtte til alle som har vært berørt av denne tragiske hendelsen.

Hendelsen preger et lite samfunn som vårt.

Trudy Engen
Ordfører