Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter av Covid-19. Derfor anbefaler Folkehelseinstituttet nå at enkelte grupper tar en ny oppfriskningsdose. Anbefaling om ny oppfriskningsdose gjelder uavhengig om man nylig har gjennomgått infeksjon. 

Ifølge anbefalingene skal oppfriskningsdose tilbys personer over 75 år etter følgende rekkefølge: 

  1. Sykehjemsbeboere og personer over 75 år med hjemmesykepleie
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre
  3. Aldersgruppen 75-79 år

Nordkapp kommune har startet vaksinering av prioriteringsgruppe 1. Det vil komme ny informasjon når vi starter med øvrige prioriteringsgrupper.

Alle som mottar hjemmesykepleie, vil bli kontaktet av tjenesten når det er deres tur. Les mer på kommunens informasjon om korona.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Dersom du nylig har gjennomgått koronainfeksjon, bør det gå minimum 3 uker fra du ble frisk til du kan få oppfriskningsdose.