Fra høsten 2023 bruker Nordkapp kommune et nytt system for å håndtere saker og arkiv. Samtidig har vi innført en forbedret løsning for å se kommunens dokumenter.

Foreløpig to ulike systemer

Under overgangen til det nye systemet, må du midlertidig bruke to ulike måter å få innsyn på:

  • For dokumenter fra og med oktober 2023, bruk den nye innsynsløsningen.
  • For dokumenter fra før dette, benytt den gamle innsynsløsningen.

Vær oppmerksom på at dokumenter fra oktober kan finnes i begge systemer på grunn av overgangsperioden. Vi anbefaler at du sjekker begge innsynsløsningene for dokumenter fra denne måneden.

Vi vil nå jobbe med å flytte alle gamle dokumenter over til det nye systemet for å gjøre alt tilgjengelig på ett sted så snart som mulig. Vi antar at dette kan ta opp til et halvt år. 

Lenke til sidene

Ny innsynsløsning

Gammel innsynsløsning

I disse løsningene finner du også sakspapirer og protokoller fra politiske møter.