I kommuneloven § 5-2 er det krav til at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. I Nordkapp kommune har vi allerede et ungdomsråd, så i denne omgang søker vi personer som kan tenke seg å være medlemmer i eldrerådet og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Forskrift om medvirkningsorgan gir organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Lurer du på hva rådet for personer med nedsatt funksjonsevne gjør? Bufdir har en veldig god veileder som du kan lese her.

Mer informasjon for eldreråd kan du finne på regjeringens side ved å trykke her.

Send kontaktinformasjon til postmottak@ nordkapp.kommune.no dersom du, eller noen du vet om, kunne tenke seg å ta del i en spennende prosess.