Vi har åpnet opp for søknader til Næringsfondet. Det er satt av kr 580.000,- til tildeling, med søknadsfrist fredag 2. oktober 2023

For å sende inn en søknad, må man gå til regionalforvaltning.no og følge instruksjonene der. Det er også viktig å lese retningslinjene for Næringsfondet som også er tilgjengelige på samme nettside.

Næringsfondet kan være til stor hjelp for lokale bedrifter som trenger økonomisk støtte for å kunne realisere sine ideer og planer. Dette kan føre til vekst og utvikling i kommunen, samt skape nye arbeidsplasser.

Så hvis du har en god forretningside eller et prosjekt du ønsker å realisere, kan det være verdt å sjekke ut Næringsfondet og sende inn en søknad før fristen utløper.