Frivillige lag og foreninger, arrangører og enkeltpersoner som planlegger ikke-kommersiell kulturaktivitet i henhold til retningslinjene gjøres oppmerksom på at det åpnes for å søke på kulturmidler.

Søknadsfristen er 1. august. Søknadsskjema er tilgjengelig på kommunens nettsted. 

Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møtet i Hovedutvalget for oppvekst- velferd og kultur, den 20. september.