Troms og Finnmark fylkeskommune skal i år gjennomføre tre digitale informasjonsmøter for alle som er interessert i spillemiddelordningen og som trenger veiledning til fremtidige eller pågående prosjekter.

Digitale informasjonsmøter via Teams på følgende datoer og tidspunkt:

  • Mandag 4. september kl. 17:00-19:00
  • Tirsdag 12. september kl. 18:00-20:00
  • Onsdag 13. september kl. 17:00-19:00

Frist for påmelding for digitale møter er samme dag som møtet kl. 12:oo og gjøres til: ida.maria.ruiken@tffk.no. Lenken til møtet vil ble sendt ut samme dag som møtet, etter kl 12:00. Informasjon om fysiske møter vil komme ut i løpet av august.