Den pågående feilen medfører at enkelte saker får lengre saksbehandlingstid enn normalt. 

Feilen gjelder spesifikt kommunens saks- og arkivsystem Elements. Vi har opprettet dialog med leverandør og jobber med dem for at systemet skal være tilbake i normal drift så snart som mulig. Andre fagsystemer er ikke berørt av feilen og skal være i normal drift. 

Vi vet foreløpig ikke hvor lang tid det tar for når feilen er rettet, men vil informere så snart vi vet mer.