Etter at gebyrregulativet ble behandlet i formannsskapet den 27. november, ble det besluttet å innføre månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt. Målet er å gi deg som innbygger en betalingsplan som er enklere, mer forutsigbar og tilpasset dine behov.

Dette er hva du kan forvente av endringene:

  • Hvis dine årlige kommunale avgifter og eiendomsskatt er under 1.500 kroner, vil du motta én faktura med forfall i juni hvert år. Dette gjelder totalt 121 kunder.
  • Hvis dine årlige kommunale avgifter og eiendomsskatt er over 1.500 kroner, vil du motta 12 terminer gjennom året. Dette gjelder totalt 2547 kunder.

I tillegg vil vi lansere "Min Eiendom," et brukervennlig selvbetjeningsverktøy på vår hjemmeside i februar. 

Dette verktøyet gir deg muligheten til å selv velge mellom ulike antall terminer (1, 3, 6 eller 12) for fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt. Du vil også få tilgang til kopi av faktura og historikk.

Vi tror at disse endringene vil gjøre det lettere for deg å håndtere dine regninger fra Nordkapp kommune. 

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med vårt servicekontor.