Her kan du lese den nye informasjonen fra Mattilsynet sitt nettsted: 

Fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark

Svar til innbyggere om fugleinfluensa

Bird flu on wild birds in Norway

Når skal jeg ta kontakt?

Vi mottar flere henvendelser fra befolkningen angående utbruddet av fugleinfluensa og mistanke om smitte i kommunen. Så langt har vi ikke observert døde fugler utover det som er normalt. Imidlertid er kommunen i beredskap og har utarbeidet en beredskapsplan for å håndtere situasjonen hvis et utbrudd skulle oppstå.

Inntil videre ber vi om at du unngår å rapportere enkelttilfeller av død fugl. Vi vil derimot sette stor pris på om du gir oss beskjed hvis du ser større mengder døde fugler samlet, gjerne 10 eller flere.

Du kan informere oss ved å henvende deg til postmottaket på e-post postmottak@nordkapp.kommune.no.