For de som ønsker å sikre seg barnehageplass i Nordkapp kommune gjennom hovedopptaket, er det nødvendig å sende inn søknaden innen 15. mars. Barn med rett til plass vil bli tildelt en plass i en av kommunens barnehager fra høsten samme året som søknaden sendes inn.

Søknaden om barnehageplass skal utføres via Visma Flyt Barnehages portal. Dette gjelder enten du søker for første gang, ønsker å endre plasstype, eller søker om overføring til en annen barnehage. For enkel tilgang til portalen, vennligst følg lenken til Visma Flyt Barnehages portal.