2022 er snart historie, et år med hendelser som påvirker alle. Når vi forsto at pandemien som hadde påført alle store begrensninger var på retur, steg håpet og troa på ei framtid som ligna det vi hadde før pandemien. Sjokket og forferdelsen var stor når nabolandet vårt med Putin og hans menn, angrep sitt naboland Ukraina. TV- bildene viste krigen i all sin grusomhet med små og store byer i ruin. Vi fikk historier om handlinger som påførte sivilbefolkningen lidelser vi knapt kan forestille oss. En ny krig i Europa lå utenfor manges fatteevne, og uroen for vår egen sikkerhet steg. Økt beredskap og økt overvåking gjør at vi kan tro på at myndighetene passer på.

Hos oss har vi tatt imot mennesker som flykter fra krig rundt om i verden, og i år har vi tatt imot flyktninger fra vår egen verdensdel. Samfunnet har stilt opp for de som har flyktet fra den vold og terror som krig fører med seg, og bidrar til at krigens ofre kan føle seg trygge her. Samfunnet vårt bidrar med å bygge opp troa og håpet på ei trygg framtid. Dette er mennesker som ønsker seg den trygghet arbeid og og egen inntekt gir, så mitt håp er at dette løser seg slik at de kan fortsette å bo her. Vi trenger flere innbyggere, og alle har noe å bidra med. Der gjør godt å være en del av lokalsamfunn som stiller opp for andre.

Vi har mye å glede oss over her hos oss, og flere prosjekter er i startgropa til å realiseres. Visningssenter i Nordvågen og i havna, lakseoppdrett på land i Storbukt og utviklingen av beredskap- og sikkerhetssenteret. Det hersker optimisme i reiselivet og fiskeriene går så det suser. Nordkapp er stor på levering og antall fiskere. Det må være et mål at sjømatnæringa bidrar til helårlige arbeidsplasser som bidrar til bosetting.

Folketallet går ned både i vår kommune og hos naboene i fylket. Dette er ikke en ny utvikling, men bekymringen øker når vi ser konsekvensen. Det er stadig færre i den aldersgruppa som får og har barn, noe som gir nedgang i antall barn og unge i kommunene. Barn og unger er framtiden!

Vi opplever at det er krevende å rekruttere til stillinger både i det private næringsliv og i kommunen. Vi må jobbe for å snu denne utviklinga, og mitt håp er at arbeidet med bygdevekstavtalen kan bidra til dette. Vi må sikre god dialog mellom kommunen og næringslivet slik at vi kan jobbe samordnet mot samme mål. Det har jeg tro for at vi får til.

Om få timer er vi inne i 2023. Uroen som preger verden med krig, konflikter og økonomisk nedgangstid preger også vårt samfunn. På tross av uro velger jeg å ha tro og håp om at vi i god samhandling og i godt samarbeid, jobber for ei god utvikling i kommunen vår. Da må vi snakke sammen og lytte til hverandre. Det kan vi få til.

Når jeg møter folk oppfatter jeg at vi har et felles ønske om det beste for oss alle. Det bidrar til at jeg ser optimistisk på framtiden vår, og at vi kan jobbe sammen i medgang og motgang.

Jeg ønsker alle og enhver alt godt i det nye året. Velkommen til 2023!

 

Trudy Engen

Ordfører, Nordkapp kommune