Vi har fått beskjed fra folk i Nordvågen om at det er en død hval i nærheten. 

Vi har allerede vært i kontakt med Kystvakta og Statsforvalteren for å få hjelp til å fjerne hvalen. 

Det skal være hval av arten som kalles Tannhval. Disse hvalene er vanligvis ikke sett så langt nord, så det virker som om denne hvalen har beveget seg langt for å ende opp her.