Protokoll fra møtet vil gjøres tilgjengelig via våre innsynssider etter møtet.