Tusen takk til alle som har bidratt i aksjonen "Hold Norge Rent" i Nordkapp kommune! Sammen har vi gjort en fantastisk innsats for å rydde opp i vår vakre natur og ta vare på våre flotte fjærer.

I samarbeid med Hold Norge Rent og engasjerte innbyggere har vi klart å samle inn hele 3,3 tonn avfall fra fjæra. Dette er en imponerende prestasjon som viser hvor mye vi kan oppnå når vi står sammen for en felles sak.

Vi vil spesielt takke alle skoler og barnehager som har deltatt i aksjonen. Dere har virkelig vist engasjement og ansvar for miljøet vårt. Ved å involvere barna og ungdommene våre, skaper vi bevissthet rundt viktigheten av å ta vare på naturen og forståelsen for konsekvensene av forsøpling.

Ved å rydde opp i avfallet på fjærene, bidrar vi til å bevare livet i havet, beskytte dyrelivet og opprettholde den naturlige skjønnheten rundt oss. Vi tar også et viktig steg mot å redusere plastforurensning og fremme bærekraftige praksiser.

Sammen har vi vist at vi kan skape positive endringer når vi slår oss sammen for en felles sak. La oss fortsette å ta vare på naturen vår og være bevisste forbrukere, slik at vi kan sikre en ren og sunn fremtid for kommende generasjoner.

Takk igjen til alle som har deltatt i aksjonen "Hold Norge Rent" i Nordkapp kommune. Dere er ekte helter for miljøet vårt!