Kort fortalt:

  • Opprinnelig faktura for 1. termin av kommunale avgifter hadde en feil sats på noen av gebyrene, noe som førte til at alle ble fakturert et høyere beløp enn de skulle.
  • Vi forsøkte å reversere feilen med kreditnota, men en misforståelse mellom kommunikasjonssystemene førte til at noen ble fakturert dobbelt.
  • Alle som har blitt belastet feil får pengene sine tilbake på konto innen kort tid.

Kommunale avgifter fakturert feil

Vi ønsker først å takke kundene som har tatt kontakt og gjort oss oppmerksomme på fakturaproblemer den siste tiden. Etter at faktura for 1. termin av kommunale avgifter ble sendt ut, oppdaget vi feil sats på noen av gebyrene. Feilen førte til at alle kunder ble fakturert et beløp som var høyere enn det som skulle blitt fakturert.

Vi forsøkte å reversere denne feilen ved å sende ut en kreditnota til alle kunder. Dessverre førte en misforståelse mellom kommunikasjonssystemene til at bankene tolket kreditnotaen som en ny faktura. Dette førte til at kunder som ikke rakk å slette de opprinnelige fakturaene før forfallsdato, ble trukket flere ganger.

Tilbakebetalt feilaktige belastninger

Vi tok raskt kontakt med banken for å få oversikt over alle innbetalinger som ble registrert den 20. februar. Vi har nå fått oversikten, gått gjennom den og tilbakebetalt alle beløp som ble feilaktig belastet.

Feil i merverdiavgift på siste faktura

Nå arbeider vi med å korrigere siste faktura som ble sendt ut etter kreditnotaen, og som inneholder en feil med beregning av merverdiavgift. Vi har beregnet at beløpet på denne fakturaen er gjennomsnittlig 180 kroner høyere enn det det skal være, og økonomienheten vår jobber nå med å regne ut hvor mye denne feilen utgjør for hver enkelt kunde.

Du får beløpet til gode eller tilbakebetalt

Vi vil sørge for at alle kunder som har blitt fakturert for mye, vil få beløpet til gode på sin reskontro. Vi ber derfor kundene om å betale fakturaen som den er, og senere vil vi trekke det mindre beløpet som du har til gode på faktura for 2. termin.

For deg som ikke ønsker å få beløpet til gode på reskontro, skal du selvfølgelig få beløpet tilbakebetalt så fort som mulig ved å ta kontakt med oss.

Vi takker kundene våre igjen for tålmodigheten og forståelsen dere har vist i denne situasjonen, og vi vil fortsette å jobbe hardt for å sikre at alle våre tjenester er av høy kvalitet og pålitelige.