Normalt blir eiendomsskatten fakturert sammen med kommunale avgifter på de månedlige fakturaene som forfaller i april, juni og oktober. Dessverre har det oppstått en feil, og eiendomsskatten ble ikke inkludert i den samlede fakturaen som forfaller i oktober. 

Derfor har vi sendt deg en separat faktura for siste del av eiendomsskatten, som også har samme forfallsdato. 

Vi beklager eventuell forvirring som denne feilen kan ha medført.