I dag har Nordkapp kommune gjennomført en inspeksjon på scooterløypenettet på Magerøya.

Dessverre har det blitt funnet usikre vann og stedvis lite snø, noe som fører til at løype 7 og deler av løype 6 og 8 må stenges for resten av sesongen.

Se bilde lengre ned i artikkel for illustrasjon. Løypeinformasjon oppdateres fortløpende på denne siden