Demokratiet er bygget på en tro på at mennesker er grunnleggende gode, og har lik verdi uavhengig av alder, økonomisk eller sosial status, kjønn, hudfarge, legning, religion, funksjonsevne eller lignende. Hver stemme teller like mye. 

Det er mer enn 100 år siden alle i Norge fikk stemmerett, – i 1913 fikk også alle kvinner lov til å stemme. Tanken er at hver enkelt selv skal få være med på å avgjøre hvordan landet bør styres. Jo flere som stemmer, og jo mer ulik bakgrunn de som stemmer har, jo bedre viser valgresultatet hva befolkningen faktisk mener. Det er du som vet best hva som er viktig for deg.

Valgene du tar, får konsekvenser for deg og for andre. Det partiene mener om blant annet skatter og avgifter, helse, utdanning og bistand, får konsekvenser du kanskje ikke ser, men som andre får merke på kroppen.

De fire partiene som stiller liste i Nordkapp har fremmet sine verdier og sine prioriteringer i ulike fora, og ordførerkandidatene har møttes i debatter om ulike tema. Nå er det hver stemmeberettiget innbygger som skal avgi sin stemme, og slik bidra til at demokratiet virker.

Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg var det om lag 70% av våre innbyggere som avla sin stemme. Jeg håper på like stor valgdeltagelse og like stort engasjement ved årets valg.

Godt valg!

 

Trudy Engen

Ordfører