Det er et sentralt mål i den sosiale boligpolitikken nasjonalt at flere skal kunne eie sin egen bolig, også blant innbyggere med lav inntekt. 

28. juni vedtok kommunestyret i Nordkapp å øke rammen for startlån fra 5 til 20 millioner kroner. Dette skal videreføres i budsjettet for 2023 og videre i økonomiplanen. 

Vedtaket innebærer at kommunen kan innvilge startlån til langt flere enn tidligere. 

Les mer om bolig og tilskuddsordninger her