Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fiskerifondet i Nordkapp kommune

Vedtektene for Fiskerifondet er revidert høsten 2018  og trådte i kraft 1.1.2019. Alle søknader om lån fra fikserifåndet behandles fortløpende så lenge det er disponible midler. 

Vedtekter Fiskerifondet

Fondet kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårs drevne fiskefartøy.  Fondet kan også brukes til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende strukturordning.  

Søker skal være bosatt i Nordkapp kommune de siste 12 måneder før man søker, og være registret i fiskermanntallet på blad B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år. Ved stor pågang kan yngre fiskere prioriteres.  

Søknader i tråd med føringer i vedtektene sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no

 

Informasjon om rekrutteringsfondet i Finnmark frå Troms og Finnmark fylkeskommune

Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark er et lånefond som skal lette etablerings - og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket. Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen og i lukket gruppe. Fondet kan tilby lån til førstegangsinvestering i fartøy og kvote både i åpen gruppe og i lukket gruppe for fiskere som er 35 år eller yngre. Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre. Det kan søkes om lån opptil 20% av fartøy- og kvoteinvestering begrenset oppad til kr 1 000 000,-. Lån gis som serielån med inntil 12 års løpetid inkludert et års rente- og avdragsfrihet.
 
Informasjonsbrosjyren inneholder all relevant informasjon for søkere til Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark. Brosjyren er tilgjengelig for nedlastning og utprinting her 

 

Kontaktinformasjon

For nærmere informajson om fiskerifondet ta kontakt med:

Samfunns- og næringsutvikler
Simon Pind Jessen

Tlf: 78 47 65 07
Epost: simon.jessen@nordkapp.kommune.no