Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fiskerifondet i Nordkapp kommune

Vedtektene for Fiskerifondet er revidert høsten 2018  og trådte i kraft 1.1.2019. Alle søknader om lån fra fikserifåndet behandles fortløpende så lenge det er disponible midler. 

Vedtekter Fiskerifondet

Fondet kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårs drevne fiskefartøy.  Fondet kan også brukes til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende strukturordning.  

Søker skal være bosatt i Nordkapp kommune de siste 12 måneder før man søker, og være registret i fiskermanntallet på blad B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år. Ved stor pågang kan yngre fiskere prioriteres.  

Søknader i tråd med føringer i vedtektene sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

For nærmere informajson om fiskerifondet ta kontakt med:

Samfunns- og næringsutvikler
Simon Pind Jessen

Tlf: 78 47 65 07
Epost: simon.jessen@nordkapp.kommune.no