Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Videregående opplæring for voksne

Hvis du er 25 år eller mer og kun har grunnskole, har du rett til å få tilbud om videregående opplæring.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller 25 år. Denne retten kan i spesielle tilfeller også gjelde ungdom som har behov for et mer tilpasset opplegg enn de kan få i vanlig skole. 

  Opplæringen skal tilpasses ditt behov og bygge på den formal- og realkompetansen du har fra før.

  Målgruppe

  Voksne fra og med 25 år. I spesielle tilfeller også unge i alderen 16 til 24 år.

  Pris for tjenesten

  Opplæringen er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde deg med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Opplæringslova § 4A-3 og § 3-1
  Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6

   

  Lover

  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Fylkeskommunen

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen fatter vedtak om opplæringen. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke. Vedtaket vil også spesifisere hva tjenesten omfatter.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning. Hvis du vil klage på andre forhold ved tjenesten, er det fylkeskommunens egen klagenemnd som er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Rådhusgata 12 9750 HONNINGSVÅG
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 10:08