Endelig kan vi åpne opp for mer spontane besøk.

 

Folkehelseinstituttet har bestemt at vi nå kan åpne opp for mer besøk.
Fra og med onsdag 17. februar åpner vi hoveddør og dere behøver ikke lengere å avtale besøk på forhånd. Under følgende premisser:

 

«Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt til ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.

Den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte. For nærmere beskrivelse se FHIs nettsider.​​​​​​​»

 

De fleste av våre beboere er nå full vaksinert. Det betyr at de kan ta imot besøk som innebærer mer nærkontakt. Det åpnes for at beboerne kan få besøk på sine rom.

Det er ikke lengere nødvendig å sette faste dager, pårørende kan komme når det passer. Det er likevel fortsatt nødvendig å varsle når en kommer på besøk, slik at pleierne kan registrere besøket.

Besøket skal gå går til beboer rom og ikke oppholde seg i felles områder mer enn nødvendig.

Det skal holdes god avstand til pleiere og øvrige beboere.

Det er fortsatt nødvendig å sprite hender inn og ut.