Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for omsorgsboliger i Kirkegata (del av gnr./bnr. 7/1) Plan-ID: 2022001

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §12-3 og §12-8 meldes det om oppstart for utarbeiding av detaljreguleringsplan for omsorgsboliger i Kirkegata i Honningsvåg.

 

Lenke til dokumenter vedlagt:

Oppstartsvarsel brev .docx

Oppstartsmøtereferat regulering Kirkegata.docx

Varslingskart170222.pdf