Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om høring av friluftsforskrift for Nordkapp kommune

Høring av friluftsforskrift for Nordkapp kommune

Formål med friluftsforskriften er, å bidra til bedre forvaltning av friluftsområder i Nordkapp som opplever stort besøkspress. Ferdselsreglene skal bidra til å forebygge skader på naturverdier, til at allemanspliktene etterleves, til å opprettholde ro og orden og ikke minst til å sikre lokalbefolkningens tilgang til attraktive friluftsområder.

Høringsbrev.docx

Friluftsforskift for Nordkapp kommune.pdf

Kartvedlegg for friluftforskrift.pdf

 

Spørsmål om forskriften kan rettes til Jeanette Kaspersen, 78476526

Jeanette.kaspersen@nordkapp.kommune.no

 

Innspill på forslaget ønskes innen 04.04.22. 
Svar sendes til postmottak@nordkapp.kommune.no og merkes med saksnummer 2021/698