Prosjektet startet opp høsten 2018, og er et samarbeid mellom kommunene Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. De neste 3 årene skal vi jobbe sammen for å bedre og ta vare på vannmiljøet i Midt-Finnmark. 

For å synlinggjøre viktige hendelser og utvikling i prosjektet vil vi med jevne mellomrom legge ut nyhetsbrev hvor dette omtales. 

På linken under finner dere det første nyhetsbrevet som blant annet tar for seg hva vannforvaltning er og hvordan vi skal jobbe for et godt vannmiljø de neste 3 årene.

Nyhetsbrev November 2018