Ingen endring i risiko i forhold til krigen i Ukraina. 

Fungerende ordfører Tor Harald Mikkola zoom.jpg

På grunn av krigen i Ukraina har kommunens krisestab vært samlet for å se på risikobildet og vår beredskap i forhold til en eventuell atomforurensing. Nordkapp kommune vil legge ut informasjon til våre innbyggere på kommunens hjemmeside. 

Møtet handlet blant annet om å sjekke at vårt beredskapslager med jod-tabletter er på plass. Kommunen har tilstrekkelig med Jod-tabletter som oppbevares på katastrofelageret. Kommunen har på plass egen plan for utdeling av disse til befolkningen hvis det blir nødvendig. 

Det er viktig at tilfluktsrom kan klargjøres på kort varsel. Hvis risikobildet for vårt område endres seg, så er kravet at disse skal være klar på 72 timer. 

Det må understrekes at det er ingen økt risiko for krig i vårt område. Selv om det nå er trygt, så kan dette endre seg og da må vi sørge for å sikre ha vår beredskap på plass. 

Kommunen har en beredskapsplan som hensyntar det meste, også hvis det skulle komme atomforurensing til vårt område. Dette er noe vi har på plass til enhver tid, slik at vi ikke trenger å endre noe på nåværende plan. 

Hvis det skjer et uhell ved et atomkraftverk, kan det bli fare for atomforurensing. Krigen i Ukraina foregår rundt atomkraftverk og vi har nå fått varsel om at Zaporizhzhia kjernekraftverk sør i Ukraina har fått skader, men det er ikke meldt om lekkasjer der. Kommunen får løpende og daglig informasjon om mulige atomforurensninger eller fare for lekkasjer. Hvis situasjonen endrer seg, vil vi få god tid på å komme ut med informasjon og gjøre tiltak. 

Norge har sammen med sine allianser, gjennomført flere sanksjoner mot Russland, og planlegger flere sanksjoner. Dette er i hovedsak viktig for å ramme økonomien i landet for å hindre produksjon av krigsutstyr. Disse sanksjonene rammer også oss. All handel med Russland er nå stoppet og pengeoverføringer til landet er nesten umulig. Næringsaktører i Norge kan bli berørt av dette og det er viktig at kommunen får innspill hvis sanksjonene får negative konsekvenser for næringslivet, slik at vi kan spille dette inn til rette instanser for å påvirke for eventuelle tiltakspakker eller annen statlig hjelp. 

Det mellommenneskelige samarbeidet med det russiske folk over grensen er ikke stanset, men med de sanksjonene som nå er innført, og problemer med å reise over grensen, vil dette være vanskelig. Samtidig må vi selv vurdere sikkerheten rundt slikt samarbeid. 

Norge og store deler av verdens nasjoner fordømmer Putins regime, og de groteske handlingene de gjennomfører med å invadere nasjonen Ukraina. Dette er klare brudd på folkeretten fra 

russiske myndigheters side, og situasjonen skaper lidelser som mange av oss reagerer på. 

Vi ønsker å vise solidaritet, vi fordømmer krigshandlingene og fordømme det russiske regimet, men nå er det viktig at vi har et varmt hjerte og et kaldt hode. Et varmt hjerte for det ukrainske

folk, enten de som er i hjemlandet og kjemper for landet sitt, de som er på flukt fra den grusomme krigen eller våre ukrainske innbyggere som bor blant oss og har sine venner og familie i Ukraina eller på flukt. 

Så må vi ha et kaldt hode slik at vi ikke fordømmer det russiske folk. Det er ikke menneskene i Russland som står for krigshandlingene eller har bestemt denne krigen, og det er ikke 

russiske personer som bor blant oss som er skyld i denne tragedien. Også de fleste av de har det vondt. 

I en krig er det mange ofre, det er mennesker som blir rammet. Barn, mødre og fedre. Noens sønner eller døtre, familie og venner. Uansett hvor menneskene kommer fra, så er de tvunget i krig. 

Det er derfor ekstra viktig at vi som bor i fredelige Norge, har et varmt hjerte og et kaldt hode. 

Tor Mikkola 
Fungerende ordfører