Retningslinjer for kulturmidler finner du her.
 

 

§ 6       Særlig om bomiljømidler.

Bomiljømidlene skal bidra til å opparbeide eller vedlikeholde lekeplasser og møteplasser for barn og voksne i nærmiljøet. Det forutsettes at det er etablert velforeninger eller annen lokal organisering i bomiljøet som kan ha et eierforhold til tiltaket og som kan stå for organisering av nødvendig dugnadsinnsats for å få tiltaket realisert og ivaretatt.
Samfinansiering med tiltak som kan få støtte innenfor ordningen med spillemidler til nærmiljøanlegg skal vurderes. Kommunale bomiljømidler er ikke et alternativ til finansiering av prosjekter som er støtteberettiget innenfor spillemiddelordningen, men et supplement.
Inntil 50% av tildelte bomiljømidler kan utbetales når arbeidet er igangsatt, resten utbetales når det foreligger regnskap for fullført arbeid

 
Søknadsfrist for bomiljømidler er 15.03.10 
Søknad sendes Nordkapp kommune, boks 403, 9751 Honningsvåg eller postmottak@nordkapp.kommune.no