Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. 

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

  Kriterier/vilkår

  Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

  Fylkesmannen i Finnmark forvalter ordningen og det er informasjon via denne linken.

  http://ffk.no/adm_orgkart/samferdsel/funksjonshemmede/default.aspx?mid=914

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du får søknadsskjema hos helse- og omsorgstjenesten eller når du komme til din lege.

  Vedlegg

  Legeerklæring

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse- og sosialsektoren
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Sykhusveien 16 9750 HONNINGSVÅG
 • Andre opplysninger

  Øvrige transport tilbud

  Nordkapp kommune har et prsojekt som heter "Over dørstokken". Informasjon finner du på nettsiden til  kommunen.

  Oppdatert:
  2016-01-12 18:10