Helsemyndighetene anbefaler at alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. 

Kommunen har satt av tester, og vil dele ut tester til alle skoler og barnehager etter behov slik at alle får tilbud om å ta en hjemmetest. Den enkelte skole og barnehage vil ta kontakt med ansatte og foresatte med informasjon rundt det praktiske for utdeling av tester.

Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart og kunne begrense smittespredning i skole og barnehager. 

Vi minner om at dersom man føler seg syk, skal man holde seg hjemme fra jobb og skole.