Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tekniske hjelpemidler - utlån

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Kommunalt utlånslager

  Beskrivelse

  Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

  Kriterier/vilkår

  Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

  Pris for tjenesten

  Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

  Partnere

  Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

  Folketrygdloven kap. 10 
  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
  Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

  Lover

  Folketrygdloven
  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om habilitering og rehabilitering

  Forskrift om hjelpemiddelsentralene

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

  Korttidsutlån

   

  Nordkapp Komune har ett lokalt lager med hjelpemidler for korttidsutlån.

  Lagret har tekniske hjelpemidler som f.eks  forflyttningshjelpemidler,

  gripetenger, wc-forhøyere, og andre hjelpemidler til ADL.

  Om du har et kortvarig behov, d.v.s. behøver låne tekniske hjelpemidler

  innen en tremåneders periode eller etter avtale, så kontakter du:

   Ergoterapeut: Sofia Sjögren

  Rehabiliteringstjenesten

  Tel: 78476710

   

  Servicemedarbetare: Ragnvald Hansen

  Rehabiliteringstjenesten

  Tel: 97016467

   

  Langtidsutlån

   

  Ved langvarig behov, d.v.s. minst to år, kan tekniske hjelpemidler som

  er nødvendig og hensiktsmessig iforhold til funksjonsevne, lånes

  ut av folketrygden etter søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark. 

  Se også www.nav.no

   

  Kommunens ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmetjenesten og

  pedagogisk personell kan bistå med:

  -vurdering av behov, råd og veiledning

  -utforming av søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark

  -tilpasning, opplæring ogoppfølging i bruken av hjelpemidler

  -veiledning sånn at du kan søke om hjelpemidler selv

   

   

   

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Rådhusgata 12 9750 HONNINGSVÅG
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 18:10