Teknisk vakt

Meld fra om akutte feil som gjelder vann, avløp, kommunale veier og kommunale bygninger

Klokken 15.00-08:00: Ring teknisk vakt på telefon 90 96 42 38

Klokken 08.00-15.00: Ring Servicekontor rådhuset på telefon 78476500 for å bli satt over til rett saksbehandler

Om teknisk vakt

Teknisk vakt har ansvar for kommunens egne tekniske anlegg. Det vil si veier, vann og avløp. Samt idrettsanlegg, og kommunale bygninger.

Den enkelte abonnent er selv ansvarlig for eget anlegg. Det vil si stikkledninger vann og avløp, private veier og lignende. Ved problemer på private anlegg må rørlegger eller entreprenør kontaktes.

For bygninger gjelder ansvaret foruten selve bygningen. Også det bygningstekniske anlegget. Brukerutstyr og andre innretninger som er montert på grunn av bruken av bygningen, er ikke teknisk vakt sitt ansvar.

Nordkapp Brannvesen - vakttelefon
Tlf: 95997755