Vi ønsker:

  • Søkere med fagbrev og/eller praksis innen renholdsfaget
  • Søkere med evne og erfaring til selvstendig arbeid
  • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt
  • Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

  • Nødvendig opplæring for stillingen
  • Dagvask/kveldsvask
  • Lønn i henhold til tariffavtale

For nærmere opplysninger om stillingen kan du henvende deg til renholdsleder Arnhild Bjerkan.