Svømmebassenget er midlertidig stengt på grunn av dårlig vannkvalitet. Svømmebassenget åpner igjen når vannkvaliteten er tilfredsstillende og prøvene blir godkjent.