Nå med testregimet kraftig endret er det vanskelig å sammenligne tall i dag med tall tidligere. Ansvaret for registrering av positive selvtester ligger på hver enkelt av oss i samfunnet – det er ikke lengre krav til å verifisere med PCR-test. Vi kan derfor ikke med sikre tall fortelle hvor mange aktivt smittede det er i kommunen. Det vi kan fortelle, er at det blir registrert et stabilt antall med smittede daglig gjennom selvregistreringssystemet. Foreløpig kan vi ikke se en trend til lavere eller høyere smitte i Nordkapp, men heller en stabil situasjon.

Lokale tiltak
Det er fortsatt tiltak om daglig testing og krav til munnbind for ansatte og besøkende i helsetjenester, dette for å redusere risiko for sykdom blant ansatte og pasienter. Utover det har vi ingen andre tiltak enn det som er bestemt og anbefalt sentralt fra nasjonale myndigheter.  

Skolene er på grønt nivå.

Smittesporing
TISK er nedjustert, og kommunen kontakter ikke lengre nærkontakter. Det er den smittedes plikt å varsle sine nærkontakter om at de kan være utsatt for smitte.

Gratis selvtest
Karantene er erstattet med anbefaling om testing.

Kapasiteten på selvtester i Nordkapp er stor. Dersom du har symptomer, tror eller vet at du kan være utsatt for smitte, kan du kontakte kommunen for å få gratis selvtester.  

Dersom du tester positivt på selvtest, anbefaler vi sterkt at du registrerer det. Følg denne lenken for registrering. Hvis du trenger hjelp til å registrere positiv test, kan du kontakte smittesporingen.

Vaksineringen
Vi har stor kapasitet på vaksinering, men vi mangler rett og slett folk å vaksinere. I februar og fremover vil vi vaksinere ca. annen hver uke. Hvis man ønsker vaksine, kan man bestille dette via skjema på vår nettside, eller ved å ringe oss på koronatelefonen.

 

Koronatelefonen kontakter du ved å ringe hovednummeret til kommunen, 78 47 65 00, tast deretter 1.