Vi i plan- og næringsavdelingen i Nordkapp kommune har utarbeidet en spørreundersøkelse for å kartlegge årsakene til befolkningsnedgangen i Nordkapp. Dette er en del av prosjektet «Jenter som kommer og jenter som går» som fylkeskommunen har støttet med 300 000 kr. Andre del av prosjektet er å gjennomføre intervjuer, for å høre folks fortellinger om hvorfor de dro. Målet er å få til et større prosjekt med andre kommuner i Finnmark, og med akademiske miljø.

I denne spørreundersøkelsen ønsker vi å undersøke hvorfor vi får færre innbyggere i kommunen. Ved hjelp av denne ønsker vi å kartlegge hvilke tiltak som kan gjøres for å snu befolkningstrenden, for å øke attraktiviteten så flere folk ønsker å flytte til og bli i Nordkapp. I undersøkelsen ser vi på fire grupper; fraflyttere, tilflyttere, tilbakeflyttere og fastboende Nordkappværinger. Her ønsker vi å finne årsakene til at folk flytter fra, til eller forblir i kommunen. 

En av hypotesene er at kvinner flytter i 20-årene, mens menn flytter i 30-årene. Hva kan vi gjøre for at Nordkapp blir attraktivt for unge kvinner? Hva kan vi gjøre for at tidligere Nordkappværinger ønsker å flytte tilbake? Hvordan får vi tilflyttere til å bli? Ved å svare på undersøkelsen hjelper du oss i Nordkapp kommune til å komme med de riktige svarene.

Spørreundersøkelsen vil ligge ute over sommeren, og resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert i løpet av høsten. 

Trykk her for å komme til spørreundersøkelsen.